Meny Lukk

Leganger Hansens Legat

- til det beste for eldre i Færder kommune, med spesielt fokus på pensjonerte sjøfolk og deres etterlatte
Sjølystsenteret - Leganger Hansens Legat
Sjølyst

Leganger Hansens Legat er en uavhengig stiftelse som har til formål å tilby rimelige boliger for eldre og særlig pensjonerte sjøfolk, samt fremme friskvern for eldre generelt i Færder kommune.

Legatet ble etablert i 1950 basert på Leganger Hansens Testamente. Legatet ble slått sammen med Alfhild Hansens Legat i 2011 (en stiftelse etablert av Leganger Hansens søster Alfhild Hansen). Les mer om legatstifterne her. Legatet er nå også sammenslått med Stiftelsen Breidablikk Sjømannshjem.

Per i dag tilbyr legatet totalt 102 sjømannsboliger og 24 tilrettelagte boenheter, fordelt på tre flotte eiendommer. Alle eiendommene er idyllisk plassert sjønært på Nøtterøy med turområder, petanquebaner, brygger og strender lett tilgjengelig.

I tillegg eier legatet et stort og populært eldresenter, Sjølystsenteret, som driftes av Færder kommune, og som er et friskverntilbud til alle eldre i kommunen.

*********************************************************************************
Aktuelt
Leganger Hansens Legat + Breidablikk Sjømannshjem = Sant

Den 1. januar 2020 slo Leganger Hansens Legat og stiftelsen Breidablikk Sjømannshjem seg sammen. Den nye stiftelsen heter Leganger Hansens Legat, mens det ærverdige sjømannshjemmet fortsatt vil hete Breidablikk Sjømannshjem. Med tilnærmet like målsetninger og målgrupper har sammenslåingsprosessen vært positiv, med et felles ønske om å etablere en sterkere økonomisk plattform for fremtiden.

Det er fortsatt et nært samarbeid med Sjømannshjemmets tidligere beskytter Nøtterøy Sjømannsforening, som inntil videre administrerer utleie av selskapslokalene og har sine møtelokaler på Sjømannshjemmet.

Legatstyret vil bruke 2020 på å harmonisere drift og vilkår for alle beboerne på Breidablikk. Styret vil videre jobbe målrettet for å videreutvikle Sjømannshjemmet og hele Bredablikkområdet på en bærekraftig måte i tråd med målsetninger og til det beste for legatets målgrupper. Les mer om Sjømannshjemmet her >>

Breidablikk Sjømannshjem
Breidablikk Sjømannshjem
*********************************************************************************
Ledige sjømannsboliger

Det er for øyeblikket en ledig sjømannsbolig på Knarberg, les mer om boligen her >>