Meny Lukk

Styret i Leganger Hansens Legat

Styret består av 6 medlemmer (5 styremedlemmer og 1 varamedlem).
Rådmannen i Færder kommune eller den han/hun utpeker, med varamedlem, skal være medlemmer i styret.
Styrets medlemmer er på valg hvert 4. år, og varamedlemmene hvert 2. år.

Styrets leder
Logo Leganger Hansens Legat

Margrethe Hannestad Ree

Styremedlem
Logo Leganger Hansens Legat

Martin Foss

Styremedlem
Logo Leganger Hansens Legat

Erik Vinde

Styremedlem
Logo Leganger Hansens Legat

Nina Dybvad

Styremedlem
Logo Leganger Hansens Legat

Kristian Lægreid
Færder kommune

Varamedlem
Logo Leganger Hansens Legat

Cicilie Sørum Gregoire
Færder kommune