Meny Lukk

Om legatet

Leganger Hansen døde i 1948, kun 64 år gammel. Testamentet hans ble starten på et av de mest solide legatene i Norge. Halvparten av hans formue ble testamentert til søsteren Alfhild, og resten til opprettelsen av LHL. Midlene skulle brukes på sjøfolk og hvalfangere og deres etterlatte, fortrinnsvis bosatt på Nøtterøy.

Legatet ble formelt etablert 13.12.1950. Registrert verdi på formuen var da 607.681,- I begynnelsen ble det kun delt ut årlige legatporsjoner, på Legangers fødselsdag 9.11. Allerede i 1951 besluttet legatstyret å utvide hjelpen til noe mer solid, og det ble bygget boliger for pensjonerte sjøfolk. De første boligene sto ferdig på Knarberg 1957, 8 leiligheter – senere bygget om til 6.

Legangers søster Alfhild Hansen var aktivt med i Legatstyret, og var glødende sosialt engasjert. Den 31.12 1964 opprettet hun sitt eget legat – Alfhild Hansens Legat, med en registrert verdi på 67.000 i aksjer (reell verdi, langt høyere). Dette legatet hadde en litt sterkere sosial profil enn LHL, da hun også inkluderte støtte til syke og vanskeligstilte, men ellers skulle dette legatet også støtte oppunder Leganger Hansens Legat og dets formål.

Det ble Alfhild Hansens Legat som sto for neste byggefase, og i 1968 sto det et nytt bygg ferdig på Knarberg – 8 leiligheter, som senere ble bygget om til 6. Det tredje bygget på Knarberg sto ferdig i 1974 – 18 leiligheter som senere har blitt bygget om til 14. Neste byggeprosjekt, Breidablikk, sto ferdig i 1983 og ble innviet på 100-årsdagen etter Legangers fødsel. Her er det totalt 18 leiligheter. Disse ble bygget på bygslet tomt fra stiftelsen Breidablikk, ved siden av Breidablikk Sjømannshjem. Det er et nært samarbeid mellom disse to stiftelsene.

Leganger Hansens Legat kjøpte så en stor eiendom på Sjølyst, og begynte utviklingen av det som skulle bli selve flaggskipet i legatet. Her ble det bygget totalt 39 sjømannsboliger,  ferdigstilte i 1989 og 1990. Deretter ble det i samarbeid med Nøtterøy kommune bygget et stort eldresenter, kafeteria, bibliotek, hobbyrom, snekkerbod, gymsal og varmtvannsbasseng. Dette driftes av Færder kommune og skal være et friskverntilbud til alle eldre i kommunen. I tilknytning til senteret ble det også bygget 24 tilrettelagte boenheter. Disse er ikke forbeholdt sjøfolk, men tildeles ved en behovsvurdering til eldre generelt i Færder kommune.