Meny Lukk

Sjølystsenteret

Sjølystsenteret ble høytidelig åpnet av prinsesse Astrid fru Ferner i 1997, og omtalt som selve flaggskipet i eldreomsorgen i Tønsbergs Blad. Legatets målsetting var å supplere det kommunale tilbudet ved å investere i et anlegg som ville komme alle eldre i kommunen til gode og støtte opp under eldres friskvern gjennom sosiale møteplasser, gode botilbud og aktivitetsarenaer med blant annet varmtvannsbasseng. Senteret og de tilrettelagte boenhetene ble derfor utviklet i et tett samarbeid mellom Nøtterøy kommune (nå Færder) og Leganger Hansens Legat. Legatet foretok alle grunninvesteringene og leverte et nøkkelklart, fullt utstyrt senter til Nøtterøy kommune. Sjølystsenteret leies og driftes i dag av Færder kommune, mens Legatet har ansvaret for byggteknisk vedlikehold.

Du kan lese mer om aktivitetene ved Sjølystsenteret på Færder kommunes hjemmesider.

Besøk gjerne Sjølystsenteret på Facebook.

Sjølystsenteret
Boliger Sjølyst