Meny Lukk

Tilrettelagte boenheter

Legatet har totalt 24 tilrettelagte boenheter, og disse er lokalisert i samme bygget som Sjølystsenteret. Alle disse boenhetene er på 60 m2 og har universell utforming. Det er to gjesterom i tilknytning til disse boenhetene.

Beboerne kan bevege seg i brede fine ganger med hyggelige møteplasser, og de har direkte tilgang til Sjølystsenteret i åpningstiden.

For å søke på disse boenhetene må søker ha fylt 70 år (unntaksvis ned til 65 år ved nedsatt funksjonsevne). Søker må ellers vise til forhold ved egen helse, livssituasjon eller boforhold som gjør at livskvalitet vesentlig bedres ved tildeling av tilrettelagt boenhet.

Søknadsskjema finner du her

Terrasse tilrettelagt bolig
Stue tilrettelagt bolig
Kjøkken tilrettelagt bolig
Sosiale møtepunkter tilrettelagt bolig
Gang i tilrettelagt bolig
Sittegruppe tilrettelagt bolig